loader image

PMU Expert Lijsbeth – Nederweert

KIJK op HUID

KIJK op HUID, gevestigd aan St. Antoniusplein 18 6031 ED Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.kijkophuid.nl St. Antoniusplein 18 6031 ED Nederweert +31 495 460374 L.Schroijen is de Functionaris Gegevensbescherming van KIJK op HUID.                                               Zij is te bereiken via info@kijkophuid.nl of 31 495 460374

Persoonsgegevens die wij verwerken

KIJK op HUID verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam  – Geslacht   – Geboortedatum – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KIJK op HUID verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid en dan alleen specifieke vragen die belangrijk zijn voor ons om te

  weten of we de behandeling kunnen uitvoeren

– voor- en na foto’s van permanent make up

– voor- en na foto’s van littekenbehandeling

– voor- en na foto’s van huidverbeterende behandelingen zoals acnebehandelingen

  en huidverjongende behandelingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KIJK op HUID verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief indien je hiervoor aangemeld bent

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

  kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Om resultaten van de behandeling te kunnen zien

Geautomatiseerde besluitvorming

KIJK op HUID neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KIJK op HUID) tussen zit. KIJK op HUID gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Melissa van *WEGA automatisering omdat wij terug kunnen zien hoe en waarom we een behandeling bij vorige keren hebben uitgevoerd en we kunnen beoordelen hoe het resultaat is geworden of om de juiste kleuren en/of producten te gebruiken voor de behandeling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KIJK op HUID bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

Persoonsgegevens : 7 jaar   Reden: om terug te kunnen kijken in dossier en uitgevoerde behandelingen en omdat we het wettelijk verplicht zijn.

Adres: 7 jaar Reden: Veel mensen dragen dezelfde achternaam en het adres kan dan duidelijk maken of het om de juiste persoon gaat

Tel.nr: 7 jaar Reden: om mensen te kunnen bereiken als een afspraak verzet moet worden

Gezondheid: 2 jaar om bij problemen achteraf uit te sluiten dat een informed consent niet naar waarheid werd ingevuld

Foto’s: 2 jaar om terug te kunnen kijken hoe het resultaat is behouden

Delen van persoonsgegevens met derden

KIJK op HUID verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KIJK op HUID blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KIJK op HUID gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KIJK op HUID gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst.

Cookie: Googly Analytics  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KIJK op HUID en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kijkophuid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . KIJK op HUID wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KIJK op HUID neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kijkophuid.nl. KIJK op HUID heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

– Inlogcode op onze computer die uitsluitend wordt gebruikt door L.Schroijen en medewerkster